System telewizji naziemnej

Abonenci oferty usług telewizyjnych stawiają operatorom wysokie wymagania, a dostępność kanałów i stabilna jakość ich odbioru mogą wpływać na decyzje zakupowe. Warto pamiętać, że ogromna konkurencja w obszarze usług multimedialnych sprawia, że klient zniechęcony problemami u dotychczasowego dostawcy nie będzie miał żadnych trudności ze znalezieniem innego usługodawcy. Z tego względu dbałość o niezakłócony odbiór wszystkich kanałów telewizyjnych, a także łatwość i wygodę korzystania z nich może stanowić dla dostawców jeden z czynników umacniania rynkowej przewagi. Operatorzy kablowi oraz działający w sektorze ISP zyskują tu interesujące narzędzie w postaci sygnałów naziemnych DVB-T.

Przemysław Kulesza, Solution Manager – Video Solutions

Standard DVB-T kilka lat temu zastąpił technologię analogową. Oprócz pierwotnie przewidzianego zastosowania, niesie on z sobą spory potencjał z punktu widzenia operatorów sieci kablowych i dostawców usług internetowych. Mogą oni bowiem wykorzystać multipleksy naziemne w charakterze głównego bądź też zapasowego źródła programów telewizyjnych, dając abonentom dostęp do kilkudziesięciu programów TV. Kluczowa jest tu zarówno łatwość odbioru naziemnych sygnałów telewizji, jak i wysoka ich dostępność.

Dlaczego warto wykorzystać sygnał naziemny w usługach telewizji kablowej oraz internetowej?

Odbiór bez dodatkowych urządzeń STB

Nowoczesne odbiorniki telewizyjne wyposażone są fabrycznie w zintegrowane tunery DVB-T. Dzięki temu odbiór sygnału naziemnego nie wymaga instalowania u abonenta telewizji kablowej dodatkowego urządzenia końcowego (typu Set-Top-Box).

Backup głównych źródeł sygnału

Zarówno w przypadku telewizji kablowej, jak i internetowej, sygnał DVB-T może zostać wykorzystany jako zapasowe źródło sygnału telewizyjnego. Dzięki temu nawet w sytuacjach awarii urządzeń lub zakłócenia połączenia IP (i związanej z tym utraty sygnału), abonenci mogą zostać płynnie przełączeni na odbiór sygnału z nadajników naziemnych.

Usługa dodatkowa: multiroom

Multiroom to możliwość odbioru innego kanału na każdym z zamontowanych w domu odbiorników, w tym samym czasie. Z punktu widzenia abonentów jest to atrakcyjna usługa, umożliwiająca domownikom oglądanie kanałów, które naprawdę ich interesują, bez konieczności poszukiwania kompromisów. Wdrożenie multiroomu nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów, ponieważ transmisja sygnału DVB-C i naziemnego DVB-T odbywa się równolegle (w wielu sieciach, w których wyłączona została telewizja analogowa), a sygnał z nadajników naziemnych jest niezaszyfrowany.

Trzy kluczowe elementy systemu telewizji naziemnej

Opisane korzyści wiążą się jednocześnie z trzema najważniejszymi elementami, tworzącymi system telewizji naziemnej:

  • DVB-T – odbiór sygnału z nadajników naziemnych jednocześnie z telewizją kablową bądź IP (terrestrial).
  • BACKUP – uzupełnienie sygnałów kablowych lub światłowodowych o naziemny DVB-T oznacza redundancję źródeł sygnału, pożądaną ze względu na zwiększenie odporności na awarie i zakłócenia.
  • MULTIROOM – sygnał naziemny DVB-T można potraktować jako alternatywę dla analogowego multiroomu.

Wykorzystaj standard DVB-T do podniesienia jakości usług telewizyjnych

Wyższa odporność na awarie, łatwość wzbogacenia oferty telewizyjnej o usługę multiroom bez dodatkowych kosztów, a także łatwość wdrożenia rozwiązania bez konieczności inwestowania w urządzenia typu Set-Top-Box… Te czynniki mogą okazać się game changerem w ofercie operatorów sieci kablowych i światłowodowych.

VECTOR SOLUTIONS, jako integrator technologii Video Solutions, zapewnia dostawcom usług telewizyjnych dostęp do kompletnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność, wydajność i atrakcyjność oferty skierowanej do klientów końcowych. Podczas projektowania i wdrażania rozwiązań odwołujemy się do bogatego doświadczenia naszych specjalistów, a także korzystamy z najnowocześniejszych urządzeń, dostarczanych przez liderów w branży. Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy:

Dowiedz się więcej: