VMware vSphere Standard

informacja

vSphere Standard licencjonowana per CPU, zapewnia ciągłość biznesową dzięki zastosowaniu HA. Dodatkowymi rozwiązaniem jest VMware vSphere Storage vMotion który umożliwia migrację „online” dysków maszyn wirtualnych bez zakłócenia dla użytkowników, eliminując potrzebę planowania przestoju aplikacji w celu np. zaplanowanej konserwacji pamięci lub migracji pamięci masowej.

do pobrania
produkty

Usługi utrzymania systemów


V-AID

Produkty powiązane

Zapytaj o
VMware vSphere Standard