Usługi utrzymania (V-AID)

Usługi utrzymania – wersja PDF

Oferta usług utrzymania systemów obejmuje 6 pakietów usług pomocy technicznej VECTOR SOLUTIONS: V-AID Service / EW / NBD / NBD+EW / 24h / 24h+EW. Umożliwiają one wykorzystanie potencjału Firmy VECTOR w zakresie codziennego wsparcia technicznego, rozwiązywania problemów, szybkiego reagowania na problemy krytyczne w sieci oraz utrzymania systemu na najwyższym poziomie wydajności oraz planowania rozwoju sieci.

W zakres usług V-AID wchodzi:

  • pomoc techniczna poprzez e-mail i telefon w godzinach pracy firmy
  • pomoc techniczna poprzez e-mail i telefon 24/7/365 w sytuacjach awaryjnych
  • dostęp do platformy wsparcia technicznego VECTOR: vectortechsupport.net
  • zdalne rozwiązanie problemów w sytuacjach awaryjnych
  • aktualizacje oprogramowania urządzeń, o ile producent dopuszcza możliwość aktualizacji oprogramowania w danym sprzęcie
  • pomoc inżynierska w konfiguracji nowych funkcjonalności systemu
  • usuwanie awarii w miejscu instalacji zdalnie lub wyjazdowo w uzasadnionych przypadkach
  • dedykowany inżynier do obsługi problemów klienta
  • pomoc w określaniu planów rozwojowych sieci klienta i implementacji nowych usług
  • autoryzowane centrum serwisowe
aktualizacje oprogramowania urządzeń 1
przedłużenie gwarancji o czas trwania umowy 2
okresowe raporty funkcjonowania wybranych systemów oraz ich monitorowanie 3
dostawa sprzętu zastępczego

1. o ile producent dopuszcza możliwość aktualizacji oprogramowania w danym sprzęcie
2.  wymagana ciągłość usługi
3. wymagany zdalny dostęp do urządzeń
4. następnego dnia roboczego (do 14.00) – wymiana sprzętu w ciągu jednego dnia roboczego,  zgłoszenia wysyłane po godz. 14:00 są traktowane jako przyjęte o godz. 8:00 następnego dnia roboczego
5. w ciągu 24h

Osoby zainteresowane usługą utrzymania systemów prosimy o kontakt z VECTOR Techsupport: [email protected].

Regulamin świadczenia usług