Ochrona Aplikacji (WAF)

Web Application Firewall (WAF) to rozwiązanie zabezpieczające aplikacje web przed zaawansowanymi atakami.

Udostępnianie i rozwijanie własnych aplikacji web to dla coraz większej liczby przedsiębiorstw trzon działań biznesowych. Bez względu na to, czy serwisy on-line stanowią bezpośrednie źródło dochodów, czy też jedynie wspierają sprzedaż innych usług/produktów, muszą funkcjonować bezawaryjnie i gwarantować użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zdecydowanej większości przypadków osoby korzystające z aplikacji udostępniają jej swoje dane osobowe (np. w związku z logowaniem do konta klienta czy też dokonywaniem płatności za usługi), a niejednokrotnie gromadzą w bazie ważne dla siebie informacje lub pliki. To sprawia, że platformy on-line mogą stać się obiektem ataków sieciowych, ponieważ z punktu widzenia przestępców zgromadzone w nich dane mają znaczną wartość.

Web application firewall

Web Application Firewall

Co stanowi największą trudność w ochronie aplikacji?

Skuteczna ochrona aplikacji przed zagrożeniami jest skomplikowana z kilku powodów. Pierwszy to wzrost popularności rozwiązań chmurowych, a więc realizowanych najczęściej przez zewnętrznych dostawców. W takim przypadku przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości wpływania na poziom ochrony.

Innym wyzwaniem nowoczesnych przedsiębiorstw jest konieczność szybkiego modyfikowania usług oferowanych klientom – w taki sposób, aby nadążały one za rozwojem rynkowych standardów, odpowiadały rosnącym oczekiwaniom użytkowników i wyprzedzały działania konkurencji. Aplikacje web muszą być zawsze dostępne, zawsze wydajne i zawsze bezpieczne – a to oznacza, że równolegle z rozwojem funkcjonalności serwisów, przedsiębiorstwo musi dbać także o bieżące zabezpieczanie wszystkich rozwijanych/modyfikowanych elementów przed atakami.

Potrzeba wzmacniania systemów bezpieczeństwa może skłonić firmy do stworzenia w strukturze organizacyjnej działu bądź stanowiska specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie takie wymaga jednak znacznych nakładów – również finansowych – a jednocześnie wypracowania wewnętrznych standardów działania. Z tego względu znacznie efektywniejszą i bardziej opłacalną opcją okazuje się nawiązanie współpracy z zewnętrznym dostawcą rozwiązań cybersecurity. Podobną strategię stosują często nawet największe organizacje, działające na międzynarodowych rynkach.

W przypadku ochrony aplikacji skorzystanie z rozwiązań Web Application Firewall (WAF), oferowanych przez zaufanych dostawców, pozwala na błyskawiczne wdrożenie potrzebnych zabezpieczeń – również na wypadek bardzo zaawansowanych ataków.

Czym jest i jak działa Web Application Firewall (WAF)?

Firewall aplikacyjny pracuje w miejscu łączenia się DCN (sieci korporacyjnej – DLA Corporate Network) lub DMZ (strefy ograniczonego zaufania – demilitarized zone) z Internetem i ma na celu zabezpieczenie serwerów/aplikacji WWW przed potencjalnymi zagrożeniami sieciowymi. Dzięki analizie zapytań HTTP przeciwdziała atakom XSS, SQL Injection czy też atakom aplikacyjnym DoS (L7). Jego działanie można wesprzeć innymi narzędziami – najczęściej przeprowadzana jest integracja z load balancerem.

Web Application Firewall pozwala uniknąć sytuacji, w której przestępcy wykorzystują potencjalne podatności aplikacji do przeprowadzenia ataku na bazę danych, np. poprzez wstrzyknięcie zlośliwego kodu (SQL Injection). Dla zwiększenia skuteczności ochrony, firewalle aplikacyjne stosują jednocześnie wiele różnych mechanizmów i technologii – w tym:

  • zaawansowaną analizę behawioralną,
  • mechanizmy uczenia maszynowego (ML),
  • sztuczną inteligencję,
  • rozwiązania z zakresu adaptacyjnej polityki bezpieczeństwa.

Wszystkie te działania sprawiają, że firewall aplikacyjny skutecznie chroni przed atakami opisanymi na liście OWASP Top10, a więc w dokumencie zawierającym kluczowe wytyczne dla web developerów projektujących aplikacje. Warto dodać, że WAF często nazywany jest zaporą warstwy siódmej (L7 ISO/OSI).

Jak wspieramy organizacje, wdrażając Web Application Firewall (WAF)?

W VECTOR SOLUTIONS korzystamy z technologii dostarczanych przez liderów branży cybersecurity. Dzięki temu zapewniamy profesjonalny poziom ochrony aplikacji web – zarówno on premise jak i w postaci rozwiązania chmurowego.

  • Zabezpieczamy strony WWW, także te funkcjonujące na niedoskonałych serwisach (np. WordPress, Joomla) oraz zwiększamy bezpieczeństwo hostingu stron WWW.
  • Dostarczamy narzędzia do tworzenia listy dozwolonych lub zabronionych akcji/lokalizacji, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko ataku.
  • Wdrażamy narzędzia do ochrony przed różnymi typami ataków: SQL Injection, Cross Site Scripting, Directory Traversal czy Command Injection.
  • Nasze rozwiązania typu WAF zapewniają kontrolę nad ruchem sieciowym poprzez stały monitoring zagrożeń dla sieci oraz urządzeń w niej pracujących.
  • Dzięki możliwości definiowania dozwolonych widoków aplikacji, ograniczamy ryzyko wycieku danych wskutek błędnej konfiguracji serwisu.

Wysoki poziom zabezpieczeń aplikacji web przed atakami jest tak samo istotny, jak funkcjonalności i wartość, którą dostarcza ona użytkownikom. Zapytaj specjalistów VECTOR SOLUTIONS o Web Application Firewall dopasowany do specyfiki działań Twojej organizacji: