Integracja środowiska IT z chmurą publiczną

Nowoczesne środowisko IT dla biznesu musi spełniać określone wymagania w zakresie m.in. wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności działania czy możliwości rozbudowy. Do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest integracja różnych systemów, rozwiązań i urządzeń, zarówno hardware, software, jak i opartych na cloud.

integracjasrodowiskIT

Rozwijaj biznes w oparciu o wydajne IT i zasoby chmurowe

Proces integracji rozwiązań w środowisku IT składa się z kilku następujących etapów:

  • Audyt istniejącego środowiska IT i analiza potrzeb
  • Rekomendacja i zaprojektowanie rozwiązania lub też doprecyzowanie pod kątem technologicznym wstępnych założeń przedstawionych przez Klienta
  • Wdrożenie rozwiązania i jego integracja z już istniejącymi i pracującymi w infrastrukturze systemami.

W przypadku projektów związanych z integracją środowiska IT z chmurą, konieczny jest także wybór odpowiedniego dostawcy rozwiązania cloud. W takim wypadku należy też podjąć decyzję o zakresie/rozmiarze zasobów, które należy przenieść z infrastruktury fizycznej do środowiska chmurowego. Po zakończeniu procesu wdrożenia nowego rozwiązania, kolejnym elementem współpracy mogą być usługi w zakresie utrzymania i ewentualnej modernizacji całego środowiska IT w przyszłości.

Powierz integrację sprawdzonemu partnerowi technologicznemu

Profesjonalna integracja wszystkich elementów środowiska IT przynosi korzyści w wymiarze technologicznym i operacyjnym m.in. wpływa na optymalizację kosztów działalności, pozwala zachować odpowiedni balans między infrastrukturą fizyczną a cloud oraz ułatwia codzienną pracę firmy i bezpieczny dostęp do niezbędnych narzędzi.

VECTOR SOLUTIONS posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu rozwiązań technologicznych. Nasze kompetencje pozwalają kompleksowo wspierać klientów w budowie, integracji oraz rozwoju optymalnego, opartego o zasoby fizyczne i chmurę, środowiska IT dedykowanego dla biznesu różnych branż.