VIAVI ONMSi

informacja

VIAVI ONMSi służy do detekcji oraz lokalizacji uszkodzeń oraz zmian parametrów włókien optycznych.
Użytkownicy systemu otrzymują powiadomienia o uszkodzeniach sieci wraz z wynikiem pomiaru OTDR oraz opcjonalnie lokalizacją uszkodzenia na mapach cyfrowych.

do pobrania

DATA SHEET

VIAVI ONMSi 

produkty

Produkty powiązane

Zapytaj o
VIAVI ONMSi