Microsoft Windows Server Standard

informacja

Produkt dedykowany dla środowisk wirtualnych o małej skali do ok  36 VMs lub  daje możliwości zainstalowania w środowisku  między innymi takich ról Active Directory, File Server, IIS, DFS etc. ( przy standardowej licencji – 2 VMs).

Licencjonowanie produktów Microsoft jest per Core.

do pobrania

DATA SHEET

https://www.globo.tech/learning-center/windows-server-2019-standard-vs-datacenter/

produkty

Usługi utrzymania systemów


V-AID

Zapytaj o
Microsoft Windows Server Standard