Huawei OceanStor DJ – w pełni zautomatyzowany system zarządzania pamięcią masową

informacja

OceanStor DJ to system zarządzania pamięcią masową bazujący na rozwiązaniu OpenStack, który zapewnia ujednolicone zarządzanie systemami SAN, NAS i obiektową pamięcią masową w celu lokalizowania wąskich gardeł wydajności, zapewnienia lepszego wykorzystania i ochrony w przedsiębiorstwie oraz środowiskach przetwarzania w chmurze. OceanStor DJ wirtualizuje systemy pamięci masowej od różnych dostawców w programowalną pulę pamięci masowych, co umożliwia łatwe inicjowanie pamięci masowej bazującej na usługach oraz zarządzanie tą pamięcią.

Na żądanie system zapewnia zasoby pamięci masowej w zależności od obciążenia, z możliwością dynamicznej alokacji zasobów i automatycznego tworzenia kopii zapasowych w celu uproszczenia zarządzania oraz obniżenia kosztów TCO pamięci masowej. W rezultacie wzrosła wydajność oraz stabilność systemu w centrach danych o dużej skali.

Wirtualizacja zasobów pamięci masowej
specyfikacja

 

Kategoria Nazwa Wersja podstawowa Wersja zaawansowana
Wirtualizacja zasobów pamięci masowej Skala zarządzania urządzeniem pamięci masowej Wdrożenie jednego węzła: ≤ 128
Wdrożenie trzech węzłów (HA): ≤ 500
Hosty i systemy operacyjne objęte zarządzaniem SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Windows Server, AIX, HP-UX, vCenter Server, ESX/ESXi Server, XenServer, Euler OS
Automatyzacja wdrożenia usługi Usługi blokowej pamięci masowej Tworzenie, instalowanie, rozwijanie i usuwanie woluminów, tworzenie kwerend pobierających informacje; konfiguracja grup zgodności
Usługi pamięci masowej plików Udostępnianie i cofanie udostępniania plików CIFS i NFS, tworzenie kwerend pobierających udostępniane informacje
Usługi obiektowej pamięci masowej Tworzenie i usuwanie zasobników S3 i kontenerów Swift; tworzenie kwerend pobierających informacje
Usługi ochrony danych bazujące na funkcjach macierzy Nd. Tworzenie migawek woluminów, wycofywanie migawek, woluminy „aktywne-aktywne” i replikacja woluminów
Tworzenie migawek udostępnianych plików
Kopia zapasowa danych Usługa kopii zapasowej Nd. Obsługuje tworzenie woluminów z możliwością okresowego tworzenia kopii zapasowych
Tworzenie/odzyskiwanie/usuwanie woluminów na podstawie kopii zapasowych
Obsługa grup zgodności

 

Zapytaj o
Huawei OceanStor DJ – w pełni zautomatyzowany system zarządzania pamięcią masową