Huawei FusionCube DB – infrastruktura baz danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania

informacja

Huawei FusionCube DB to infrastruktura bazy danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania. Obsługuje główne bazy danych, takie jak Oracle RAC, IBM DB2, Informix, Sybase IQ, SAP HANA, DM i Kingbase ES. Dzięki wydajnym serwerom baz danych, zoptymalizowanym pod kątem pamięci masowej flash serwerom pamięci masowej, szybkim sieciom InfiniBand i innowacyjnemu oprogramowaniu do przechowywania rozproszonego, FusionCube DB zapewnia doskonałą wydajność, wysoką dostępność i elastyczną skalowalność. Ujednolicone zarządzanie zasobami upraszcza wdrażanie i zarządzanie systemami baz danych oraz zapewnia elastyczność i łatwość użycia.

  • Wysoka wydajność – W oparciu o pamięć rozproszoną FusionCube przetwarza operacje we/wy równolegle, eliminując wąskie gardła wydajności we/wy między węzłami obliczeniowymi i magazynowymi. Zapewnia także szybkie dyski NVMe SSD i sieci InfiniBand o niskiej przepustowości i niskiej opóźnieniu 56G/100G.
  • Wysoka dostępność – FusionCube wykorzystuje wiele mechanizmów bezpieczeństwa danych (multi-copy lub EC dla redundancji danych), aby zapobiec utracie danych spowodowanej błędami węzła magazynowania. Zapewnia również najlepszą w branży możliwość odbudowy danych, a odtworzenie 1 terabajta danych zajmuje mniej niż 15 minut.
  • Wysoka skalowalność – FusionCube może być skonfigurowany z co najmniej dwoma węzłami baz danych i trzema węzłami magazynowymi. Wraz ze wzrostem ilości danych, FusionCube może być rozszerzany na żądanie, rozszerzając się od małego do super-dużego systemu, przy czym wydajność rośnie liniowo.
do pobrania

Zapytaj o
Huawei FusionCube DB – infrastruktura baz danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania