Przełączniki

Przełączniki szkieletowe

Przełączniki agregacyjne

Przełączniki agregacyjne 10GE

Przełączniki dostępowe

Przełączniki agregacyjne 1GE

Przełączniki wirtualne