Broadcast i kontrybucja

Odbiorniki

Kodery

Multipleksery

System zarządzania