UTRZYMANIE SIECI

Bieżące użytkowanie systemu telekomunikacyjnego wymaga od operatora szeregu czynności eksploatacyjnych i obsługowych związanych z zarządzaniem, monitorowaniem i utrzymaniem sieci.

Szeroki zakres zadań, wysokie koszty zakupu odpowiedniego sprzętu oraz utrzymania wykwalifikowanego zespołu powodują, że monitorowanie, zarządzanie i utrzymanie systemów często zlecane jest firmom zewnętrznym.