DWDM

opis

Technologia DWDM umożliwia przesył ogromnych ilości danych pochodzących z sieci dostępowej poprzez optyczne sieci szkieletowe.

Rozwiązania DWDM wykorzystują technologię przesyłu danych za pomocą różnej długości fali świetlnej w jednym włóknie światłowodowym (Dense Wavelength Division Multiplexing). Dzięki temu można transmitować terabity danych na sekundę na odległość tysięcy kilometrów poprzez możliwości wzmacniania fali świetlnej. Optyczne sieci szkieletowe wykorzystujące technologię DWDM są optymalnym rozwiązaniem łączącym efektywność kosztową z bogatą funkcjonalnością niezbędną do zarządzania eksplozją zużycia pasma w sieciach dostępowych.

Korzyści:

  • Jednolita platforma transmisyjna dla różnych technologii dostępowych
  • Szerokie porfolio interfejsów wejściowych
  • Łatwość zarządzania siecią transmisyjną
  • Oferta usługowa połączeń punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt z zapewnieniem gwarantowanych parametrów transmisji
  • Technologia Future proof pozwalająca na dalsze zwiększanie możliwości transmisyjnych systemu wraz z rozwojem technologii