IPTV

opis

Budowa systemu IPTV, wymaga od operatorów ISP połączenia doświadczenia z zakresu IP jak i nowgo zakresu wiedzy dotyczącej Systemów TV.

Jednym z głównych elementów systemu jest Head End, który to odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiednich, akceptowalnych przez urządzenia końcowe (STB) strumieni, Zastosowanie nowoczesnego, pracującego w architekturze IP systemu wraz z opcję transkodingu czy zaawansowanych technologii multipleksacji statystycznej zapewniają dowolność konfiguracji wymaganej do zasilenia systemu IP.

Kolejnym składnikiem środowiska IPTV jest Middleware – oprogramowanie pośredniczące zapewniające, oprócz podstawowych funkcjonalności LiveTV oraz EPG szeroką gamę nowoczesnych dodatkowych opcji, takich jak nPVR, Facebook czy Twitter.

Naturalna dwukierunkowość systemów IPTV daje możliwość operatorom na wdrażanie wielu ciekawych i nowoczesnych usług, dzięki którym w prosty sposób można zwiększyć przychód z abonenta. VECTOR znając te możliwości oraz potrzebę operatorów oferuje rozwiązania w pełni zintegrowane, przygotowane do wdrożenia od momentu podjęcia decyzji przez inwestora.

Korzyści:

  • Stabilność i bezpieczeństwo potwierdzone aktualnymi implementacjami
  • System MW zintegrowany z kilkunastoma STB dostępnymi na rynku
  • Zaawansowane funkcjonalności, zarezerwowane dla dwukierunkowych systemów IPTV
  • Zabezpieczenie od przyszłych potrzeb i rozwoju usług operatora
  • Elastyczność i skalowalności systemu
  • Pełne bezpieczeństwo
produkty i usługi
więcej o produkcie