RFoG

opis

Technologia RFoG (RF over Glass) umożliwia operatorom kablowym świadczenie usług z zastosowaniem pasywnej sieci optycznej PON (Passive Optical Network). W rozwiązaniu tym wykorzystywane są tradycyjne elementy sieci HFC (Hybrid Fiber Coaxial), zarówno po stronie abonenta, jak i w przypadku urządzeń stacyjnych, wspierających ten sam system dystrybucji i provisioning’u.

Zachowując infrastrukturę stacji czołowej oraz standardy transmisji RF w paśmie dosyłowym i zwrotnym operator kablowy ma możliwość dostarczania usług Triple Play w sposób analogiczny, jak w sieciach HFC: wideo – telewizja analogowa lub cyfrowa, szybka transmisja danych – technologia DOCSIS i  usługi głosowe – technologia VoIP. Warstwa transportowa (optyczna) systemu RFoG jest w pełni kompatybilna ze standardami Gigabit EPON, czy GPON. Oznacza to, że w przypadku gdy operator rozpocznie budowę sieci FTTH (Fiber To The Home) od systemu RFoG, to w przyszłości nie ogranicza sobie możliwości migracji do technologii EPON, czy GPON, z wykorzystaniem tego samego włókna optycznego, jak również jednoczesnej koegzystencji obu technologii w jednym medium.

Standardową architekturę systemu RFoG tworzą elementy stacyjne, element końcowy sieci instalowany u Klienta, zwany potocznie mini-węzłem optycznym (R-ONU) oraz elementy pasywne: spittery i filtry optyczne. Dzięki zastosowaniu architektury RFoG nadawca może przesyłać sygnał do abonentów na odległość do 20 km.

W celu zwiększenia zasięgu sieci, a tym samym ilości abonentów możliwych do podłączenia, operator powinien zainstalować wzmacniacz optyczny – repeater. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania odległość, na którą można przesłać sygnał ulega zwiększeniu do 65km.

Korzyści:

  • Dostarczenie abonentom łącza o wysokiej przepustowości
  • Możliwość współistnienia z siecią GPON na jednym łączu
  • Możliwość korzystania na stacji i u abonenta z tradycyjnego sprzętu HFC
  • Niskie koszty utrzymania sieci
  • Bardzo niska awaryjność sieci
  • Technologia Future proof

 

produkty i usługi
więcej o produkcie