HFC

opis

W czasach rosnącej konkurencji i zwiększających się wymagań Klientów jednym z najważniejszych sposobów na pozyskanie i utrzymanie abonenta jest rozszerzanie oferty, a także stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Dynamiczny rozwój usług Triple Play, wymusza na operatorach kablowych ciągłe inwestycje w rozwój ich sieci.

Podstawową metodą zwiększenia pasma jest segmentacja w sieci HFC. Polega ona na dzieleniu dotychczas obsługiwanej grupy abonenckiej na mniejsze podgrupy. Można to realizować na dwa sposoby. Pierwszy – to dokładanie węzła do szafki telekomunikacyjnej i podział wcześniejszej grupy na dwie mniejsze. Drugi sposób to, w przypadku braku miejsca w szafce, użycie węzłów segmentowalnych, gdzie możliwe jest fizyczne dołożenie odbiornika lub/i nadajnika. Obydwie metody sprowadzają się do konieczności podpięcia nowego włókna światłowodu do nadajnika/odbiornika lub do zwielokrotnienia falowego w ramach jednego włókna.

Obecnie duża ilość operatorów sieci kablowych decyduje się na przebudowę swoich sieci w kierunku architektury Fiber Deep w dwóch podstawowych wariantach: N+0 i N+1.

  • N+0 – elementem aktywnym w tej architekturze jest węzeł optyczny, do którego bezpośrednio podłączeni są abonenci. Jest to dobre rozwiązanie dla gęsto zabudowanych lub mniejszych obszarów.
  • N+1 – architektura, gdzie występuje węzeł optyczny i jeden wzmacniacz w kaskadzie. Pozwala to na obsługę większego obszaru lub dodatkowego budynku mieszkalnego.

Korzyści:

  • maksymalizacja zwrotu z poniesionych inwestycji w technologię HFC (back office, HE, infrastruktura dostępowa)
  • przepustowość sieci porównywalna z EPON/GPON
  • mniejsze zużycie energii w porównaniu z długimi kaskadami wzmacniaczy
  • wyższa niezawodność z uwagi na ograniczenie ilości urządzeń
  • niższe koszty OPEX z uwagi na ograniczenie liczby urządzeń, polepszenie parametrów sygnału i ujednolicenie urządzeń w sieci

 

produkty i usługi
referencje
więcej o produkcie